SERWIS ENDOSKOPÓW

SPRAWDŹ

SERWIS ENDOSKOPÓW

Dbamy oto, aby naprawiany przez nas sprzęt był bezpieczny w użyciu i działa bez zarzutu w rękach lekarza. Stosując wyszukane elementy przedłużamy żywotność sprzętu endoskopowego. Jednostki wieloletnie służą bez problemów, ponieważ doprowadzamy je do należytej sprawności. Prowadzimy szczegółowe, wskazując na rzeczywiste usterki aparatów. Kompleksowo przygotowana dokumentacja, pozwala na utrzymanie przejrzystości i zachowanie płynności czynności administracyjnych, funkcjonujących w Państwa placówce.

DISTRIBUTION

Zalim Sp. Z o.o. is a leading distributor of professional medical equipment. As a company with many years of experience, we pay special attention to the needs of our contractors and patients. Our company’s mission is to provide support to medicine contributing to its development by providing technologically advanced medical devices of the highest quality.

Thanks to many years of cooperation with the medical community, servicing more than 80 hospitals in Poland, we have become a distributor of internationally recognized manufacturers of medical devices.

We offer a wide range of medical equipment for specialists in the fields of: rehabilitation, neurology, surgery, orthopedics, dermatology, gynecology, urology, radiology, anesthesiology, endoscopy, cardiology, ENT, ophthalmology, pulmonology, urology, ultrasound

A qualified team of engineers provides advice when choosing medical equipment. The products we offer have been used by doctors, medical staff and patients in hospitals and medical facilities for many years.

 

SPRZĘT MEDYCZNY

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY

SPRAWDŹ OFERTĘ

SPRZĘT WETERYNARYJNY

SPRAWDŹ OFERTĘ

SERWIS

Wysoko wykwalifikowani pracownicy techniczni, służący w szpitalach do rozwiązywania problemów technicznych sprzętu medycznego, pobytowego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego są dostępni 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
Eksperci, którzy na bieżąco współpracują z pracownikami szpitali i centrów medycznych służąc im radą i wyposażając ich w specjalistyczną wiedzę dotyczącą aparatury medycznej.
Wprowadzenie najnowszych, zaawansowanych technologii w obszarze zdrowia, które spowodowały podniesienie poziomu leczenia i diagnostyki chorób. To z kolei przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności, wydajności i dynamiczności całego rynku, gdzie utrzymanie i serwisowanie
urządzeń technicznych ma znaczącą pozycję i stanowi decyzyjny czynnik w jakości końcowej obsługi pacjentów.
Ta tendencja znaczenie zmodyfikowała usługi prowadzone przez ZALIM skierowane do szpitali. ZALIM stał się strategicznym dostawcą usług serwisowych dając najlepsze ekonomiczne i technologiczne rozwiązania na tym rynku.

ZAKRES USŁUG

  1. Przeglądy, naprawa i utrzymanie sprzętu medycznego, pobytowego, rehabilitayjnego, laboratoryjnego w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia łącznie z placówkami opieki geriatrycznej
  2. Dostarczanie części zamiennych
  3. Racjonalne zarządzanie sprzętem medycznym:
    • optymalizacja inwestowania i nabywania urządzeń przez cały okres ich użytkowania
    • naukowym, technicznym i ekonomicznym doradztwie dotyczącym zakupu sprzętu medycznego i technologicznego la szpitali oraz jego konserwacji
    • kształcenie kadry w obsłudze sprzętu