ZALIM Sp. z o.o.
AL. Jana Pawła II  27
00-867 Warszawa

+48 574 945 713 (serwis aparatów USG)
+48 574 945 713 (serwis endoskopów)
+48 798 152 901 (przeglądy aparatury medycznej)
+48 668 392 135 (dystrybucja)

kamil.dziuk@zalim.pl (serwis endoskopów)
dystrybucja@zalim.pl (dystrybucja sprzętu medycznego)
 

 

Zgłoszenia przeglądu technicznego